Zdeněk Sýkora již na začátku šedesátých let jako jeden z prvních na světě zapojil do přípravy uměleckého díla počítač. Ačkoli pracoval se systémy, programy nebo náhodností, zůstal malířem: originálním způsobem se zabýval tvary, barvami a jejich vzájemnými vztahy.
Zdeněk Sýkora zemřel v Lounech 12. 7. 2011.

 

Nové - Muzeum Zdeňka Sýkory v návrzích studentů Ateliéru Stempel & Beneš FA ČVUT najdete v sekci odkazy. A čeká nás znovuodhalení mozaiky v Litvínově  

 

Osu nové stálé expozice tvoří umělecká sbírka a archiv Jířího Valocha
Pražákův palác, Moravská galerie v Brně
od 1. 12. 2015 

Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl
22. 11. 2015 - 6. 3. 2016 

Památník Lidice - Lidická galerie, Lidice
20. 11. 2015 - 14. 2. 2016

Zdeněk Sýkora a Emil Schumacher - obrazy s liniemi
Emil Schumacher Museum, Hagen
30. 8. 2015 -14. 2. 2016 

Web muzea

Ohlasy v tisku:
Der Herr der Linien
Sehnsucht nach der Struktur
Za dílem Zdeňka Sýkory do německého Hagenu. Rozhovor s Lenkou Sýkorovou, Svobodný hlas, 9. 9. 2015
Zákulisí "žížal" Zdeňka Sýkory 

Stálá expozice
GASK, Kutná Hora
25. 5. 2014 - 31. 5. 2017
více o výstavě

Stálá expozice výtvarného umění 20. století
Muzeum umění Olomouc
od 14. 11. 2013

 

Autor: Petr Volf
Vydalo nakladatelství Kant, Praha 2015 

Text: Ulrich Schumacher, Rouven Lotz
Formát 240 x 235 mm, 58 stran
Vydal: Emil Schumacher Museum, Hagen, 2015

Nadace Huberta Schoellera
Leopold-Hoesch-Museum & Papiermuseum Düren
Vydal: Wienand, Kolín nad Rýnem 2014 

německy
Text: Pavel Kappel, Lenka Sýkorová
Grafická úprava: Zdeněk Ziegler
Formát: 235 x 235 mm, 106 stran
Vydala Verzone, Praha 2015
ISBN 978-80-87971-02-4 (německy)

 

Text pro katalog "Zdeněk Sýkora Mozaika pro Litvínov". Město Litvínov a Přátelé Zdeňka Sýkory, Litvínov a Louny, 2016 
Vydáno při příležitosti slavnostního znovuodhalení mozaiky Zdeňka Sýkory v kulturním a společenském centru Citadela v Litvínově 29. 2. 2016.
Autor: Lenka Sýkorová, 2016
Téma: realizace v architektuře 

Rozhovor Květy Tošnerové s Lenkou Sýkorovou
Publikováno in Svobodný hlas, 9. 9. 2015, r. 24, č. 36, s. 3 

 

Město Litvínov, společnost SPORTaS, s. r.o., kulturně společenské centrum Citadela a Lenka Sýkorová Vás zvou na slavnostní odhalení 
znovuobjevené mozaiky Zdeňka Sýkory,
které proběhne v pondělí 29. 2. 2016 v 17 hodin v litvínovské Citadele (Podkrušnohorská ulice 1720, Litvínov).

Mozaika Zdeňka Sýkory bude po odhalení přístupna v provozní době Citadely - pondělí až pátek 13-21 hodin, sobota a neděle 14-21 hodin.  

Prostřednictvím světelné instalace byla 5. 11. 2015 představena možná podoba piazzetty před Vrchlického divadlem v Lounech. 

Zdeňka Sýkoru zařadila Dorothea Eimert do publikace Art of the 20th Century vydané nakladatelstvím Parkstone International, New York 2013.

Stránky nakladatelství 

23. 12. 2014 byl na lounském hřbitově po více než roce příprav instalován náhrobek Zdeňka Sýkory. Autorem architektonického návrhu je Zdeněk Ziegler, na realizaci se podílela Lenka Sýkorová a Vladimír Hubička. Černou žulu ze Zimbabwe zdobí motiv linie Zdeňka Sýkory. Místo nebylo zvoleno náhodně – autor si jej vybral již za svého života – je odtud totiž vidět linie Českého středohoří, které tak miloval. 

Architekt Josef Pleskot spolu s Lenkou Sýkorovou a Andrejem Škripeněm připravili studii úprav piazzety Vrchlického divadla v Lounech. Návrh počítá s využitím černobílé geometrické kompozice z roku 1962, jejímž autorem je Zdeněk Sýkora. Ačkoli od roku 1963 zdobila protipožární oponu lounského divadla, dnes ji známe jen z fotografií, protože se při rekonstrukci na počátku nového tisíciletí ztratila. Použití kompozice by bylo jejím symbolickým návratem před divadlo, pro které ji slavný lounský rodák vytvořil.

Spolek Sýkora 2020 založený příznivci díla Zdeňka Sýkory v současné době době sbírá podpisy pod petici sepsanou na podporu projektu, představuje projekt veřejnosti a zástupcům města a pracuje rovněž na získání prostředků na realizaci návrhu. Více informací na www.sykora2020.cz