Zdeněk Sýkora již na začátku šedesátých let jako jeden z prvních na světě zapojil do přípravy uměleckého díla počítač. Ačkoli pracoval se systémy, programy nebo náhodností, zůstal malířem: originálním způsobem se zabýval tvary, barvami a jejich vzájemnými vztahy.
Zdeněk Sýkora zemřel v Lounech 12. 7. 2011.

 

Nové - Texty o Zdeňku Sýkorovi

Vyhlašujeme fotosoutěž! Podrobnosti zde

 

Krajinomalba u řeky Ohře, setkání výtvarných umělců
Počedělice u Loun
12. 7.-18. 7. 2014

Fotoreportáž se setkání
Foto: Stanislav Kožený

Fotoreportáž ze setkání
Foto: Ladislav Bába

Fotoreportáž se setkání
Foto: Jiří Jiroutek

Druhé setkání přátel Zdeňka Sýkory a obdivovatelů jeho díla v Počedělicích u Loun. 
12. 7. 2014 v 15 hodin
Fotoreportáž na strákách Obce Počedělice

Stálá expozice
GASK, Kutná Hora
25. 5. 2014-31. 5. 2017
více o výstavě

Parallels and Complementarity
Jan Andres: Zdeněk Sýkora a  François Morellet

Tento článek porovnává a zkoumá dílo Zdeňka Sýkory a Françoise Morelleta věnované strukturám a liniím matematickými pojmy. Článek konkrétními přiklady dokazuje, že přes řadu zjevných podobností jsou umělecké postupy různé. Zahrnuje také dopis Françoise Morelleta, který napsal, když Zdeněk Sýkora zemřel 12. 7. 2011. 

Stálá expozice výtvarného umění 20. století
Muzeum umění Olomouc
od 14. 11. 2013