Zdeněk Sýkora již na začátku šedesátých let jako jeden z prvních na světě zapojil do přípravy uměleckého díla počítač. Ačkoli pracoval se systémy, programy nebo náhodností, zůstal malířem: originálním způsobem se zabýval tvary, barvami a jejich vzájemnými vztahy.
Zdeněk Sýkora zemřel v Lounech 12. 7. 2011.

 

Nové: 

V prosinci 2017 schválili lounští zastupitelé rozpočet na realizaci projektu AP atelieru Josefa Pleskota, který řeší úpravu piazzetty Vrchlického divadla v Lounech s použitím Sýkorovy geometrické kompozice z počátku šedesátých let. Rozpočet města však nepokrývá celou částku na realizaci díla, proto byla vyhlášena veřejná sbírka mezi občany. V současné době je již otevřen bankovní účet, na kterém se scházejí dary od přátel a podporovatelů. Podrobnější informace najdete na webových stránkách Spolku Sýkora 2020, který tuto sbírku vyhlašuje - www.sykora2020.cz 

Na webu se nyní dozvíte více informací o realizacích Zdeňka Sýkory v architektuře. 

Recenze katalogu Zdeněk Sýkora fotografem 1937-1945 na artalk.cz, více se dočtete na našich stránkách zde

 

Praha, Videogalerie Nové scény Národního divadla
20. 2. - 28. 4. 2019

Galerie Zdeněk Sklenář, Mikulandská 7, Praha
5. 2 - 6. 4. 2019

AP atelier Josefa Pleskota
18. 12. 2018 - 5. 4. 2019

Sbírky Siegfrieda Grauwinkela, Berlín, a Miroslava Velfla, Praha
Galerie hlavního města Prahy
27. 11. 2018 - 31. 3. 2019

MUMOK Vídeň
30. 11. 2018 - 5. 5. 2019

Realizace piazzetty začala 4. června 2018 a měla být dokončena 23. září. Finální práce však musely být odloženy na jaro roku 2019.
Sbírka na podporu tohoto projektu stále pokračuje, podrobnosti  
na
www.sykora2020.cz