Zdeněk Sýkora již na začátku šedesátých let jako jeden z prvních na světě zapojil do přípravy uměleckého díla počítač. Ačkoli pracoval se systémy, programy nebo náhodností, zůstal malířem: originálním způsobem se zabýval tvary, barvami a jejich vzájemnými vztahy.
Zdeněk Sýkora zemřel v Lounech 12. 7. 2011.

 

Nové - Odkazy

 

Parallels and Complementarity
Jan Andres: Zdeněk Sýkora a  François Morellet

Tento článek porovnává a zkoumá dílo Zdeňka Sýkory a Françoise Morelleta věnované strukturám a liniím matematickými pojmy. Článek konkrétními přiklady dokazuje, že přes řadu zjevných podobností jsou umělecké postupy různé. Zahrnuje také dopis Françoise Morelleta, který napsal, když Zdeněk Sýkora zemřel 12. 7. 2011. 

Časopis His Voice přináší v čísle 1/2014 článek o díle Zdeňka Sýkory. 

Pamětní panel v Počedělicích je přístupný veřejnosti celý rok. Takto jej v jarních dnech zachytil Ladislav Bába. 

Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl 
8. 3.-25. 5. 2014 

Josef Albers Museum Quadrat Bottrop
26. 01.−27. 04. 2014
Fotografie z výstavyStálá expozice výtvarného umění 20. století
Muzeum umění Olomouc
od 14. 11. 2013