Zdeněk Sýkora již na začátku šedesátých let jako jeden z prvních na světě zapojil do přípravy uměleckého díla počítač. Ačkoli pracoval se systémy, programy nebo náhodností, zůstal malířem: originálním způsobem se zabýval tvary, barvami a jejich vzájemnými vztahy.
Zdeněk Sýkora zemřel v Lounech 12. 7. 2011.

 

Nové:
Dílo Zdeňka Sýkory je aktuálně k vidění na samostatmné výstavě v Praze a na skupinových výstavách ve Stuttgartu a Karlových Varech.

Před týdnem proběhl další ročník setkání Sýkorovy Počedělice a festivalu Kouzlo světla. Součástí programu festivalu bylo také nasvětlení piazzetty před Vrchlického divadlem, které simuluje budoucí podobu dláždění vycházející z geometrické kompozice Zdeňka Sýkory.  

Recenze katalogu Zdeněk Sýkora fotografem 1937-1945 na artalk.cz, více se dočtete na našich stránkách zde

 

Páté setkání přátel a příznivců malíře Zdeňka Sýkory se uskutečnilo 15. 7. 2017
v 15 hodin v Počedělicích u Loun.
Po sobotní slavnosti následovalo tradiční malířské sympozium. 

Součástí druhého ročníku festivalu Kouzlo světla byla světelná vizualizace geometrické kompozice Zdeňka Sýkory na piazzettě před Vrchlického divadlem v Lounech.

Více o piazzettě zde

Podrobnosti o festivalu na www.kouzlosvetla.cz

Galerie umění Karlovy Vary
30. 6. - 3. 9. 2017 

Grafické listy 1993-2011 z Edice Galerie Zdeněk Sklenář
Koncepce knihy: Lenka Sýkorová, Zdeněk Sklenář
Texty: Petr Volf, Lenka Sýkorová, Zdeněk Sklenář
Grafická úprava: Zdeněk Zieger
Vydala Galerie Zdeněk Sklenář, Praha 2017
Formát: 300 x 300 mm, 124 stran, ISBN 978-80-87430-72-9 

Grafické listy 1993–2011 z Edice Galerie Zdeněk Sklenář
Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
31. 5. - 2. 9. 2017

Výstava sbírky německého galeristy Heinze Teufela. 
Kunstmuseum Stuttgart
4. 2. - 10. 9. 2017 

Autorky: Lenka Bydžovská, Lenka Sýkorová
Grafická úprava: Zdeněk Ziegler
Velikost 235 x 235 mm, 150 stran
Vydala Galerie umění Karlovy Vary a Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, 2016
ISBN 978-80-87420-63-8 

Architekt Josef Pleskot spolu s Lenkou Sýkorovou a Andrejem Škripeněm připravili studii úprav piazzety Vrchlického divadla v Lounech. Návrh počítá s využitím černobílé geometrické kompozice z roku 1962, jejímž autorem je Zdeněk Sýkora. Ačkoli od roku 1963 zdobila protipožární oponu lounského divadla, dnes ji známe jen z fotografií, protože se při rekonstrukci na počátku nového tisíciletí ztratila. Použití kompozice by bylo jejím symbolickým návratem před divadlo, pro které ji slavný lounský rodák vytvořil.

Spolek Sýkora 2020 založený příznivci díla Zdeňka Sýkory v červnu roku 2015 v současné době dále představuje projekt veřejnosti a pracuje na získání prostředků na realizaci díla. Více informací na www.sykora2020.cz

V pondělí 20. 6. 2016 schválilo lounské zastupitelstvo studii piazzety Zdeňka Sýkory před Vrchlického divadlem, zadání projektu architektu Josefu Pleskotovi a uzavření licenční smlouvy na použití díla s Lenkou Sýkorovou. Všechny tyto kroky jsou předpokladem pro budoucí realizaci díla ve veřejném prostoru.

Právě probíhá proces schvalování projektu v jednotlivých komisích na lounském městském úřadě. Projekt nově upravuje například i vchod do Galerie města Loun. 

Další informace o projektu najdete zde. 

Sammlung Dieter & Gertraud Bogner im mumok
Katalog výstavy Konstruktion_Reflexion
Verlag der Buchhandlung Walther König Köln 2017 

Katalog výstavy v BOZAR - Centre for Fine Ats, Brusel
Vydal Lannoo Publishers, Tielt, 2016
ISBN 9789401437080 
Stránky nakladatelství