texty o zs

In Zdeněk Sýkora Retrospektiva. Galerie hlavního města Prahy, 1995
Autor: Hans-Peter Riese, 1995
Téma: dílo

In katalog Zdeněk Sýkora Retrospektiva. Galerie hlavního města Prahy, 1995
Autor: Josef Hlaváček, 1995
Téma: dílo

In Zdeněk Sýkora Retrospektiva. Galerie hlavního města Prahy, 1995
Autor: Pavel Raiman, 1995
Téma: struktura, náhodnost

Úryvek textu
In Nové umění v Čechách, Nakladatelství H+H, Praha 1994
Autor: Jindřich Chalupecký
Téma: dílo 

In Zdeněk Sýkora, Středoevropská galerie a nakladatelství, 1992
Autor: Josef Hlaváček, 1992 
Téma: dílo 

In katalog Zdeněk Sýkora. Hledání barvy, Galerie 60/70, Praha 1993
Autor: Josef Hlaváček
Téma:  dílo

In katalog Zdeněk Sýkora, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha 1992
Autor: Jan Sekera, 1992
Téma: dílo 

In Zdeněk Sýkora, Art Affairs a Galerie Heinz Teufel, Amsterdam a Mahlberg 1991 (úryvek)
Autor: Walter Vitt, 1991

Úryvek textu
In strojopis Český konstruktruktivismus 60. let a jeho vyznění, Praha 1989
Autor: Josef Hlaváček, 1989
Téma: dílo 

Ze studie Vnímání, mýtus a tvorba, KPÚ, Hradec Králové, 1988, s. 20-22
Autor: Jiří David, 1988 

Úryvek z textu Několik poznámek k současné tvorbě malíře Zdeňka Sýkory
In strojopisný sborník věnovaný památce Václava Navrátila, Praha 1987, s. 88-92
Autor: Mahulena Nešlehová
Téma: dílo

Stránky výpisu:
12